Benih-benih tanggungjawab ada pada dirimu!

Memiliki sikap tanggungjawab dan mandiri adalah sebuah kelebihan. Betapa tidak, tak sedikit permasalahan yang terjadi, bermuara pada hilangnya sifat ini pada diri seseorang. Maraknya kenakalan remaja misalnya, itu terjadi tak lepas dari kurangnya tanggungjawab orangtua dalam mendidik dan membina dalam lingkup keluarga. Dalam ranah kehidupan masyarakat juga terjadi, masih tingginya Read more…

Urusan Dunia

Urusan Dunia Manusia dewasa yang telah menjalani hidup bertahun-tahun dengan berbagai masalah yang dihadapi mungkin memahami dengan baik yang namanya “urusan dunia”. Bagaimana dengan anak-anak? Kisah ini terjadi di kelas kami, kelas 2 SD yang biasa kami sebut Mukmin 2. Berharap agar nama tersebut dapat terinternalisasi pada diri mereka. Walau Read more…