Dunia Orang Tua

Tanggungjawab Orang Tua dan Pendidik

Tanggungjawab orang tua dan pendidik terhadap anak-anak dan generasi muda sangatlah besar. Bahkan ketika di akhirat kelak setiap orang tua dan pendidik akan ditanyakan tentang perannya terhadap pendidikan generasi saat ini. Apabila mereka baik dalam mendidik, maka generasi ini akan bahagia dan mereka pun akan bahagia di dunia dan di akhirat. Apabila mereka lalai dalam mendidik, maka generasi akan celaka dan mereka pun akan menanggung dosa. Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka…” (Q.S. At-Tahriim: 6) Lalu dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya.” (Muttafaq ‘alaihi) Maka berbahagialah wahai para pendidik dengan sabda Rasulullah Shallallahu ’alaihi wa sallam, “Demi Allah, seandainya Allah memberikan petunjuk (hidayah) kepada seorang saja melalui perantaraanmu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah (dunia dan berbagai kenikmatannya).” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim) Dan bergembiralah…