YPWIY

logo sekolah al wahdah

Yayasan Pendidikan Wahdah Islamiyah Yogyakarta

( YPWIY )

★ ★ ★

 

Visi

“Menjadi Lembaga Pendidikan Yang Syar’i dan Profesional”

 

Misi

 1. Mengembangkan pendidikan berbasis syariat dan kekaderan, menjadi jalan dakwah dan perjuangan dalam mengembangkan dan memelihara Islam yang shahih, sebagaimana para pendahulu Islam yang shalih.
 2. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang terorganisasi dengan baik dan menerapkan pola manajemen partisipatif.
 3. Meningkatkan kualitas proses pendidikan yang mencakup seluruh komponen pendidikan.
 4. Mewujudkan lembaga pendidikan dan pusat pembinaan yang unggul dan berprestasi.
 5. Mewujudkan tenaga pendidik dan kependidikan yang mampu dan tangguh.
 6. Mewujudkan kurikulum dan program pengajaran ciri khas lembaga pendidikan.
 7. Menjadi mitra pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan nasional yaitu meningkatkan iman, takwa dan akhlak mulia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 8. Menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai pihak dalam hal-hal yang relevan dengan pencapaian tujuan institusi

 

Tujuan

 1. Menghasilkan penyelenggaraan lembaga pendidikan yang syar’i dan profesional.
 2. Melahirkan dan mengembangkan potensi peserta didik yang mewujudkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta’la.
 3. Menghasilkan peserta didik yang memiliki pemahaman Islam yang benar, aqidah yang lurus, iman yang kuat dan berakhlak mulia serta siap menjadi kader dakwah.
 4. Menghasilkan peserta didik yang unggul dalam bidang Tahfidz al-Quran, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, sesuai perkembangan fisik dan psikisnya.
 5. Membentuk kemampuan profesional, amanah dan tanggung jawab pendidik dan tenaga kependidikan.
 6. Memberikan kemudahan pelayanan dan akses pendidikan yang sebaik-baiknya kepada segenap putra putri kader Wahdah Islamiyah dan kaum muslimin.

Motto Pendidikan

“Mendidik dengan Keteladanan”

 

Kata Kunci

Shalih

Mandiri

Aktif

Riang

Taqwa

 

 

Tinggalkan Balasan